Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
449 postów 2799 komentarzy

kruk

raven59 - „Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki!" Łk 12,24 ....................... Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

O stanie bezpieczeństwa budynków administracji państwowej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

... zaleca się wyłączenie z publicznego użytkowania ...

W związku z wypowiedziami Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego odnośnie zabezpieczenia terenu, na którym znajduje się Sejm dokonałem szybkiego przeglądu zabezpieczenia innych budynków, w których zlokalizowane są inne ważne budynki administracji państwowej.

Poniżej krótka informacja na ten temat stanu obecnego wraz z propozycjami zaleceń, które należy w trybie pilnym podjąć, aby zwiększyć zły stan bezpieczeństwa budynków, w których mieszczą się kluczowe organy administracji państwowej.

.

.

Raport o stanie bezpieczeństwa budynków administracji państwowej wraz z zaleceniami do pilnego podjęcia.

 

Warszawa, 21 listopada 2012 r.

 

JAWNE – po zatwierdzeniu - TAJNE

.

.

.

1. Budynek: Kancelaria Prezydenta (zwany również Pałacem Namiestnikowskim) - ul. Krakowskie Przedmieście.

.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Warszawa_Pa%C5%82ac_Prezydencki_2011.jpg/240px-Warszawa_Pa%C5%82ac_Prezydencki_2011.jpg

.

Stan zabezpieczenia: zły.

.

Strona zachodnia:: przed frontem budynku Kancelarii: odległość od głównego ciągu komunikacyjnego, jakim jest ul. Krakowskie Przedmieście wystarczająca, jednak ze względu na stałe przebywanie w okolicy, tzw. Obrońców Krzyża, zaleca się  wzmocnienie posterunków pieszych i montaż uchylnej blokady betonowej w celu uniemożliwienia wtargnięcia na teren podwórza Kancelarii jakichkolwiek nieupoważnionych pojazdów. Na dalszym etapie należy poważnie rozważyć wyłączenie z publicznego użytkowania ul. Krakowskie Przedmieście od skrzyżowania z ul. Karowej do skrzyżowania z ul. Trębacką. W takim przypadku na wjeździe na zamknięty odcinek drogi zaleca się montaż uchylnych blokad betonowych i wystawienie posterunków ochronnych.

Strona północna: (Pomnik Mickiewicza, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca zwany również kościołem pokarmelickim i skwer przed kościołem)  - ze względu na możliwość bezpośredniego dojazdu pod budynek nieupoważnionych pojazdów jak również przebywanie na tym terenie niepożądanych i niezidentyfikowanych osób - zaleca się: ogrodzenie terenu placu przed kościołem trwałym ogrodzeniem.

Przy okazji uniemożliwi to comiesięczna penetrację okolic budynku przez członków tzw. Sekty Smoleńskiej odbywających przemarsz przed front budynku Kancelarii w celu odbycia żałobnych egzekwii polegających na składaniu wieńców i kwiatów oraz zapalaniu zniczy w miejscu, w którym zlokalizowany był przejściowo  tzw. Krzyż Smoleński.

Strona południowa: (Budynek Hotelu Bristol) - ze względu na możliwość przebywania na tym terenie niepożądanych i niezidentyfikowanych osób - zaleca się wyłączyć budynek z publicznej eksploatacji, budynek można przeznaczyć na koszary dla służb porządkowych.

Strona wschodnia (ogrody przed Kancelarią) - ze względu na brak możliwości przebywania na tym terenie osób nieupoważnionych nie istnieje konieczność zmian sposobu zabezpieczenia tego terenu.

.

.

2. Budynki: Sejm i Senat RP - ul. Wiejska.

.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Sejm_rp_front_20070103.jpg/240px-Sejm_rp_front_20070103.jpg

.

Stan zabezpieczenia: zły.

Strona północna (budynki użyteczności publicznej i administracji rządowej) - brak konieczności zmiany użytkowania tego terenu. Zaleca się zamknięcie dojścia i dojazdu ul. Wiejską od skrzyżowania z ul. Frascatti. Na wjeździe na zamknięte odcinki drogi zaleca się montaż uchylnych blokad betonowych i wystawienie posterunków ochronnych.

Strona południowa (budynki mieszkalne) - ze względu na możliwość przebywania na tym terenie niepożądanych i niezidentyfikowanych osób - zaleca się wyłączyć budynek z publicznej eksploatacji, budynek można przeznaczyć na koszary dla służb porządkowych, oraz zamknąć dojście i dojazd ul. Wiejską od skrzyżowania z ul. Piękną. Na wjeździe na zamknięte odcinki drogi zaleca się montaż uchylnych blokad betonowych i wystawienie posterunków ochronnych.

Strona zachodnia (ul. Wiejska, Pomnik Państwa Podziemnego i Armii Krajowej) - ze względu na możliwość bezpośredniego dojazdu pod budynek nieupoważnionych pojazdów jak również częste przebywanie na tym terenie niepożądanych i niezidentyfikowanych osób, zwłaszcza różnego rodzaju kombatantów i tzw. Środowisk Patriotycznych, nacjonalistycznych i antysemickich oraz wszelkiego rodzaju niezadowolonych grup społecznych i zawodowych - zaleca się wyłączenie z publicznego użytkowania terenu przed zabudowaniami Sejmu i Senatu począwszy od skrzyżowania Alej Ujazdowskich z ul. Matejki i ogrodzenie tego obszaru trwałym ogrodzeniem. Na wjeździe na zamknięte odcinki drogi zaleca się montaż uchylnych blokad betonowych i wystawienie posterunków ochronnych.

Strona wschodnia (Park Kultury im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego)  - ze względu na możliwość bezpośredniego dojścia pod budynki i przebywanie na tym terenie  niepożądanych i niezidentyfikowanych osób - zaleca się wyłączenie z publicznego użytkowania całego terenu parku  i ogrodzenie tego obszaru trwałym ogrodzeniem.

3. Budynek: Belweder -  Aleje Ujazdowskie

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/5_Warszawa_083.jpg/240px-5_Warszawa_083.jpg

.

Stan zabezpieczenia: zły.

Strona wschodnia (Park Łazienki Królewskie) - ze względu na możliwość bezpośredniego przebywania na tym terenie przez niepożądane i niezidentyfikowane osoby - zaleca się wyłączenie całego terenu parku z publicznego użytkowania. Ponieważ cały park jest ogrodzony nie istnieje konieczność ponoszenia jakichkolwiek nakładów. Możliwe jest przeznaczenie terenu parku na tymczasowe (w zależności od bieżących potrzeb) stacjonowanie dodatkowych służb porządkowych.

Strona południowa (budynki rządowe) - brak dodatkowych zaleceń.

Strona zachodnio-północna (ul Belwederska, Aleje Ujazdowskie, Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego) - ze względu na bardzo duży ruch różnego rodzaju pojazdów oraz również przebywanie na tym terenie niepożądanych i niezidentyfikowanych osób, zwłaszcza różnego rodzaju kombatantów i tzw. Środowisk Patriotycznych, tzw. piłsudczyków, nacjonalistycznych i antysemickich a zwłaszcza antyrosyjskich penetrujących okolice pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Belwederu i okolic budynku Ambasady Federacji Rosyjskiej - zaleca się wyłączenie z publicznego użytkowania ul. Belwederskiej od skrzyżowania z ul. Parkową, ul. Klonowej od skrzyżowania z ul. Flory, ul. Bagatela od skrzyżowania z ul. Flory oraz Alei Ujazdowskich od skrzyżowania z ul. Agrykola. (patrz punkt 4. Budynek Kancelarii Premiera Rady Ministrów). Na wjeździe na zamknięte odcinki drogi zaleca się montaż uchylnych blokad betonowych i wystawienie posterunków ochronnych.

4. Budynek Kancelarii Premiera Rady Ministrów - Aleje Ujazdowskie

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Kancelaria_Prezesa_Rady_Ministrow.jpg/210px-Kancelaria_Prezesa_Rady_Ministrow.jpg

Stan zabezpieczenia: zły.

Strony południowo-zachodnio-północna(tereny zielone i budynki rządowe, ogrodzone) - brak dodatkowych zaleceń.

Strona wschodnia (Aleje Ujazdowskie) - ze względu na bardzo duży ruch różnego rodzaju pojazdów oraz również przebywanie na tym terenie niepożądanych i niezidentyfikowanych osób, zwłaszcza różnego rodzaju kombatantów i tzw. Środowisk Patriotycznych, nacjonalistycznych i antysemickich, oraz wszelkiego rodzaju grup zawodowych n.p.: górnicy, pielęgniarki itp.,  demonstrujących bezpośrednio przed budynkiem KPRM oraz penetrujących okolice pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Belwederu i okolic budynku Ambasady Federacji Rosyjskiej - zaleca się wyłączenie z publicznego użytkowania Alej Ujazdowskich od skrzyżowania z ul. Agrykola do skrzyżowania z ul. Bagatela. Na wjeździe na zamknięte odcinki drogi zaleca się montaż uchylnych blokad betonowych i wystawienie posterunków ochronnych.

5. Budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Aleja Jana Chrystiana Szucha

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Ministerstwa_Spraw_Zagranicznych.jpg/250px-Ministerstwa_Spraw_Zagranicznych.jpg

Stan zabezpieczenia: zły.

Strony zachodnio-północno-wschodnia (budynki administracji rządowej) - brak dodatkowych zaleceń.

Strona wschodnia (Aleja Jana Chrystiana Szucha) - bezpośredni dostęp do budynku, ze względu na bardzo duży ruch różnego rodzaju pojazdów oraz również przebywanie na tym terenie niepożądanych i niezidentyfikowanych osób, zwłaszcza różnego rodzaju kombatantów i tzw. Środowisk Patriotycznych, nacjonalistycznych i antysemickich demonstrujących bezpośredni przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych demonstrujących swój brak poparcia dla rzekomo antypolskiej, proniemieckiej, prorosyjskiej i proizraelskiej polityki rządu oraz penetrujących okolice pomnika Romana Dmowskiego zlokalizowanego na Placu Na Rozdrożu - zaleca się wyłączenie z publicznego użytkowania Alei Jana Chrystiana Szucha od skrzyżowania z ul. Litewską do Placu Na Rozdrożu. Na wjeździe na zamknięte odcinki drogi zaleca się montaż uchylnych blokad betonowych i wystawienie posterunków ochronnych.

Krótko mówiąc: ogrodzić, zabezpieczyć, odseparować – powodzenia !

.

.

.

[Ciąg dalszy w opracowaniu, (jeżeli okaże się to konieczne).]

 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie ogólnie dostępnych danych zamieszczonych w ogólnie dostępnych zasobach Internetu, w tym m. in. www.wikipedia.pl .

 

 

©raven59

Ja, właściciel praw autorskich do tego dzieła, udostępniam je na poniższej licencji:

- zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy,

- zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych,

- w przypadku wykorzystania dzieła i wszelkich jego pochodnych - w całości lub jakiejkolwiek części - w celach komercyjnych lub przez jakiekolwiek organy administracji państwowej, samorządowej itp. zastrzegam sobie prawo do otrzymania stosownego wynagrodzenia.

Nie jestem autorem umieszczonych w opracowaniu zdjęć. Zostały umieszczone w celach poglądowych. I nie stanowią integralnej części niniejszego opracowania. Zdjęcia pochodzą z www.wikipedia.pl – odpowiednie linki są odnośnikami to tych zdjęć i informacji o prawach autorskich poszczególnych zdjęć i zasadach ich udostępniania.

 

 

Polecam moją poprzednią notkę:Tusk unabomber

KOMENTARZE

  • @night rat 23:45:42
    Coś na kształt "Nur fur Deutsche" ?
    Skądże znowu lepiej niech się lud przemyka a oni zamknięci w swoim "Po-getto"
  • "zaleca się wyłączenie z publicznego użytkowania ..." bo zagrażają bezpieczeństwu i dobrobytu obywateli
    patrz szkodliwe i antypolskie działania.
    Ostatni genialny pomysł to rozdanie paralizatorów do rażenia Polaków.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ULUBIENI AUTORZY

więcej